1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 • 1.1 „Společnost CineStar” je obchodní společnost CineStar s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 26435675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 81978.
 • 1.2 Společnost CineStar provozuje multikina na adresách:
  • CineStar Hradec Králové, Brněnská 23a, Hradec Králové
  • CineStar Ostrava, Novinářská 6c, Ostrava
  • CineStar České Budějovice, Milady Horákové 1498, České Budějovice
  • CineStar Olomouc, Pražská ul. 255/41, Olomouc
  • CineStar Plzeň, Písecká 972/1, Plzeň
  • CineStar Pardubice, Nám. Republiky 1400, Pardubice
  • CineStar Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav
  • CineStar Jihlava, Hradební 1/5440, Jihlava
  • CineStar Liberec, České Mládeže 456, Liberec
  • CineStar Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5 – Smíchov
  • CineStar Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9
  • CineStar Opava, U Fortny 49/10, Opava
  • (dále jen „provozovna” nebo „multikino”)
 • 1.3 „Zákazník” je subjekt, který se Společností CineStar uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na filmové nebo jiné představení provozované Společností CineStar přímo v provozovně Společnosti CineStar nebo přes internet na stránkách www.cinestar.cz.
 • 1.4 „Běžná vstupenka” je vstupenka, kterou Zákazník obdrží při platbě na pokladně multikina.
 • 1.5 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslána na mobilní telefon ve formě SMS, to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.
 • 1.6 Zákazník, který koupí vstupenky v multikině nebo přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.
 • 1.7 „Společnost Cool Ticket” je obchodní společnost Cool Ticketing, s.r.o. se sídlem Třída Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové, IČ: 02387662, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32945.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

 • 2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky do multikina provozovaného Společností CineStar na pokladně v multikině a zaplatit je po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace v hotovosti nebo platebními kartami MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,  Visa, Visa Electron, American Express a Dinners Club resp. prostřednictvím poukázkových systémů pro kulturní akce Edenred, Sodexho Pass, Cheque Déjeuner a poukázkami vydávanými společnosti CineStar s.r.o.
 • 2.2 Zákazník může zakoupit vstupenky do multikina provozovaného Společností CineStar přes internet a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron a Dinners Club resp. prostřednictvím platebních systémů PaySec, Benefity, Benefity Plus, Cafeteria mojeBenefity, Benefity Café, Gallery Beta.
 • 2.3 Při předložení věrnostní karty společnosti Holmes Place na pokladnách multikina CineStar Anděl a Černý Most získá zákazník slevu 20,- na každou zakoupenou vstupenku. Sleva neplatí na vstupenky na alternativní program (MET, koncerty, Dámské jízdy, Dětské neděle, balet, Cinestárek Olomouc, vstupenky 1+1 Cool Ticket, Levná neděle aj.) Slevu nelze kombinovat se slevou CC.

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET (e-vstupenka)

 • 3.1 Koupit e-vstupenku lze nejpozději 30 minut před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze běžnou vstupenku na pokladně multikina.
 • 3.2 Při zakoupení e-vstupenek nelze využít slevových kupónů, vstupenek zdarma či voucherů vydávaných Společností CineStar.
 • 3.3 Při nákupu e-vstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 6 vstupenek.
 • 3.4 Při zakoupení e-vstupenky může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.
 • 3.5 Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.
 • 3.6 Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay, PaySec, Benefit Plus, Cafeteria mojeBenefity.cz, Benefity Café nebo do dalšího kroku pro systémy Benefity a Gallery Beta prostřednictvím kterých provede úhradu.
 • 3.7 Zákazník prostřednictvím platební brány GP webpay, PaySec, Benefit Plus, Cafeteria mojeBenefity.cz, Benefity Café, systému Benefity a Gallery Beta zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.
 • 3.8 Společnost CineStar nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně GP webpay, PaySec, Benefity, Benefit Plus, Cafeteria mojeBenefity.cz, Benefity Café a Gallery Beta.
 • 3.9 Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti CineStar zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato „Konečná rekapitulace“ nenahrazuje běžnou vstupenku nebo e-vstupenku.
 • 3.10 Po provedení platby prostřednictvím brány GP webpay, PaySec, Benefit Plus, Cafeteria mojeBenefity.cz, Benefity Café, systému Benefity a Gallery Beta je Zákazník přesměrován zpět na stránky Společnosti CineStar, kde zvolí způsob převzetí e-vstupenky. Může zvolit formu zobrazení e-vstupenky ve formátu PDF a její následné vytištění anebo po zadání příslušných údajů zaslání e-vstupenky na svůj mobilní telefon ve formátu SMS. Lze zadat převzetí stejné e-vstupenky oběma způsoby. Rovněž lze vybrat odeslání vstupenky do mobilní aplikace Cool Ticket.
 • 3.11 V případě, že zákazník opomene zvolit jakoukoliv formu převzetí e-vstupenky a opustí stránku s volbou možností, může následně e-vstupenku v tištěné formě získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem z přehledu svých objednávek. Avšak v případě, že zákazník při dokončení nákupu vybere možnost zaslání vstupenky do aplikace Cool Ticket, není při opětovném přihlášení k dispozici v přehledu objednávek žádná další možnost získání zakoupené vstupenky.
 • 3.12 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost CineStar za nedoručení e-vstupenky ve formě SMS zprávy.
 • 3.13 Číselné čárové kódy na e-vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo SMS v mobilním telefonu nebude k takto předložené e-vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do multikina, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.
 • 3.14 Společnost CineStar není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
 • 3.15 Při koupi zlevněné e-vstupenky (studentská, ZTP atd.) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. Pokud Zákazník nepředloží platný doklad, je povinen doplatit rozdíl mezi zlevněnou vstupenkou a standardní cenou vstupenky osobně na pokladně multikina před vpuštěním do kinosálu.

4. INTERNETOVÁ REZERVACE VSTUPENEK

 • 4.1 Zákazníkovi je umožněno rezervovat vstupenku.
 • 4.2 Společnost CineStar umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení.
 • 4.3 V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas a konkrétní místa v sále. Dále volí cenovou kategorii požadované vstupenky jako v případě e-vstupenky, nelze zvolit jiný způsob úhrady než platbu na pokladně multikina (hotově nebo platební kartou) a jiný způsob převzetí vstupenky než na pokladně multikina. Při volbě zlevněné cenové kategorie (studentská, ZTP atd.) je nutné na pokladně při vyzvednutí rezervace předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. Pokud Zákazník nepředloží platný doklad, je povinen doplatit rozdíl mezi zlevněnou vstupenkou a standardní cenou vstupenky.
 • 4.4 Zákazník po provedení rezervace obdrží e-mailovou zprávu, tzv. „Konečnou rekapitulaci“, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace. Zákazník po příchodu na pokladnu multikina nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.
 • 4.5 E-mail „Konečná rekapitulace“, který zákazník obdrží po uzavření internetové rezervace, rovněž obsahuje informaci o konečném termínu k vyzvednutí vstupenek na pokladně multikina před začátkem představení. V případě, že zákazník si vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je Společnost CineStar oprávněna je prodat jinému zákazníkovi.
 • 4.6 Společnost CineStar není zodpovědná za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).
 • 4.7 Zákazník může informace o provedené rezervaci uložit do mobilní aplikace společnosti Cool Ticket. Prostřednictvím této aplikace lze také rezervaci uhradit a získat platné vstupenky. Uložení informace o rezervaci do mobilní aplikace nezbavuje zákazníka možnosti úhrady této rezervace na pokladně příslušného multikina. Pokud je rezervace zrušena či změněna ze strany zákazníka nebo společnosti CineStar, nebo uplyne-li stanovená lhůta pro úhradu rezervace, stává se záznam o rezervaci uložený v mobilní aplikaci neplatným a případná úhrada bude aplikací zamítnuta. Rezervaci lze prostřednictvím mobilní aplikace uhradit pouze podporovanými platebními metodami, které jsou uvedeny v obchodních podmínkách společnosti Cool Ticket (jde o obvyklé platební karty s povolenými internetovými transakcemi). Prostřednictvím mobilní aplikace nelze uhradit rezervace obsahující jiné položky, než vstupenky (např. věrnostní kartu CineStar).

5. OSTATNÍ PODMÍNKY

 • 5.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo e-vstupenku s číselným kódem ve formě SMS v mobilním telefonu či tištěné z PDF souboru. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.
 • 5.2 Zákazník je oprávněn se usadit pouze na místo určené vstupenkou.
 • 5.3 Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy multikina. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně multikina může být Zákazník požádán o opuštění prostor multikina bez jakékoliv náhrady.
 • 5.4 Zakoupením běžné vstupenky nebo e-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách multikina. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách multikina.
 • 5.5 Veškeré ceny nabízeného zboží v ceníku občerstvení jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 6.1 Zákazník dává nákupem e-vstupenky nebo rezervací běžné vstupenky přes internet Společnosti CineStar v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku.
 • 6.2 Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny e-vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Společnost CineStar nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.
 • 6.3 Společnost CineStar je oprávněna poskytnout informace o provedených rezervacích (e-mailová adresa, datum a čas představení, multikino, sál, místo a cena) společnosti Cool Ticket za účelem zprostředkování úhrady rezervací v mobilní aplikaci, jakožto i za účelem zasílání obchodních sdělení společností Cool Ticket. Údaje poskytnuté společnosti Cool Ticket jsou chráněny v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a dle jejích obchodních podmínek.

7. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • 7.1 Zákazník je oprávněn vrátit již zakoupenou vstupenku nejpozději 1 hodinu před začátkem představení na pokladně multikina. K vrácení částky za nákup vstupenky je nutné předložit obsluze pokladen platnou běžnou vstupenku nebo e-vstupenku. Manipulační poplatek za nákup e-vstupenky (zakoupené přes internet) se nevrací.
 • 7.2 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty nebo prostřednictvím jiných platebních systémů na pokladně multikina či při nákupu v internetovém obchodě Společnosti CineStar odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu  kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky.resp. u poskytovatele jiného platebního systému prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla., 
 • 7.3 Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:
  • Pokud byla vstupenka zakoupena v pokladně multikina, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v multikině ve stejné hodnotě.
  • Pokud se jedná o e-vstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena e-vstupenky bez manipulačního poplatku po písemném uplatnění reklamace poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v multikině ve stejné hodnotě.
 • 7.4 Zákazník je oprávněn reklamovat zboží zakoupené u pultu prodeje občerstvení za  těchto podmínek:
  • Návštěvník může uplatnit reklamaci na prodávané zboží z důvodu nesprávné míry a hmotnosti a to pouze bezprostředně po zakoupení a před ochutnáním nápoje nebo jídla nebo v případě špatné kvality a teploty jídla ihned po ochutnání.
  • Na žádost Návštěvníka je obsluha povinna překontrolovat správný objem nápoje pomocí kalibrovaného odměrného válce nebo správnou hmotnost nebaleného zboží pomocí kalibrované váhy.
  • V případě nesprávného účtování cen nabízeného zboží je návštěvník oprávněn uplatnit reklamaci pouze ihned při placení.
  • Návštěvník je povinen si zkontrolovat zboží při zakoupení na pokladně, v případě obdržení jiného zboží ihned upozorní obsluhu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Vrácené peníze si návštěvník přepočítá ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Nebalené výrobky jsou určeny k přímé spotřebě návštěvníkem nebo ke spotřebě dle expiračního data uvedeného výrobcem na původním obalu. Provozovatel dodržuje požadavky HACCP a hygienické požadavky vydané výrobcem, popř. dovozcem potravinových výrobků.
  • Provozovatel nezodpovídá za nesprávně uvedené míry na nápojových kelímcích a jiných obalech pro nebalené potraviny. Nápojové kelímky a jiné obaly přebírá od výrobce, distributora.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 8.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností CineStar a Zákazníkem.
 • 8.2 Společnost CineStar si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Společnost CineStar zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.cinestar.cza v místě prodeje vstupenek.
 • 8.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 17. 4 2016.

 

V Praze dne 27.10.2016