1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 • 1.1 „Společnost CineStar” je obchodní společnost CineStar s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 26435675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 81978.
 • 1.2 Společnost CineStar provozuje multikina na adresách:
  • CineStar Hradec Králové, Brněnská 23a, Hradec Králové
  • CineStar Ostrava, Novinářská 6c, Ostrava
  • CineStar České Budějovice Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498, České Budějovice
  • CineStar Olomouc, Pražská ul. 255/41, Olomouc
  • CineStar Plzeň, Písecká 972/1, Plzeň
  • CineStar Pardubice, Nám. Republiky 1400, Pardubice
  • CineStar Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav
  • CineStar Jihlava, Hradební 1/5440, Jihlava
  • CineStar Liberec, České Mládeže 456, Liberec
  • CineStar Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5 – Smíchov
  • CineStar Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9
  • CineStar Opava, U Fortny 49/10, Opava
  • CineStar České Budějovice IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice
  • (dále jen „provozovna” nebo „multikino”)
 • 1.3 „Zákazník” je subjekt, který se Společností CineStar uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na filmové nebo jiné představení provozované Společností CineStar přímo v provozovně Společnosti CineStar, přes internet na stránkách www.cinestar.cz nebo přes internet v mobilní aplikaci CineStar.
 • 1.4 „Běžná vstupenka” je vstupenka, kterou Zákazník obdrží při platbě na pokladně multikina.
 • 1.5 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslána na mobilní telefon ve formě SMS, případně ji obdrží do mobilní aplikace CineStar, to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.
 • 1.6 Zákazník, který koupí vstupenky v multikině nebo přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.
 • 1.7 „aplikací Cinestar” se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí aplikace provozovaná Společností CineStar určená pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a IOS v rámci které lze uskutečnit rezervace anebo nákupy vstupenek.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

 • 2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky do multikina provozovaného Společností CineStar na pokladně v multikině a zaplatit je po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace v hotovosti nebo platebními kartami MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, American Express a Dinners Club , poukázkami vydávanými společnosti CineStar s.r.o., případně prostřednictvím poukázkových benefitních systémů pro kulturní akce, v rámci kterých jsou poskytovány služby společnosti CineStar s.r.o. Aktuální seznam poukázkových benefitních systémů umožňují čerpání služeb společnosti CineStar s.r.o. je uveden na www.cinestar.cz.
 • 2.2 Zákazník může zakoupit vstupenky do multikina provozovaného Společností CineStar přes internet a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron a Dinners Club resp. prostřednictvím platebních systémů poskytovatelů benefitních systémů.

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET (e-vstupenka)

 • 3.1 Koupit e-vstupenku lze nejpozději 30 minut před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze běžnou vstupenku na pokladně multikina.
 • 3.2 Při zakoupení e-vstupenek nelze využít slevových kupónů, vstupenek zdarma či poukázek vydávaných Společností CineStar, vyjma poukázek, na kterých je tato možnost uvedena.
 • 3.3 Při nákupu e-vstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 6 vstupenek.
 • 3.4 Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.
 • 3.5 Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány příslušného platebního systému, prostřednictvím které provede úhradu.
 • 3.6 Zákazník prostřednictvím platební brány zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.
 • 3.7 Společnost CineStar nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně.
 • 3.8 Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti CineStar zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato emailová zpráva není zaslána v případě nákupu e-vstupenky prostřednictví mobilní aplikace CineStar. Tato „Konečná rekapitulace“ nenahrazuje běžnou vstupenku nebo e-vstupenku.
 • 3.9 Po provedení platby prostřednictvím brány je Zákazník přesměrován zpět na stránky Společnosti CineStar, kde zvolí způsob převzetí e-vstupenky. Může zvolit formu zobrazení e-vstupenky ve formátu PDF a její následné vytištění anebo po zadání příslušných údajů zaslání e-vstupenky na svůj mobilní telefon ve formátu SMS. Lze zadat převzetí stejné e-vstupenky oběma způsoby. V případě nákupu e-vstupenky prostřednictvím aplikace CineStar je e-vstupenka automaticky doručena do aplikace CineStar. V případě, že v aplikaci CineStar dojde k přerušení návratu z platební brány, není objednávka dokončena, a i přes stržení platby z účtu uživatele nebude vstupenka do aplikace CineStar doručena.
 • 3.10 V případě, že zákazník opomene zvolit jakoukoliv formu převzetí e-vstupenky a opustí stránku s volbou možností, může následně e-vstupenku v tištěné formě získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem z přehledu svých objednávek nebo prostřednictvím mobilní aplikace CineStar po přihlášení pod stejným uživatelským jménem a heslem.
 • 3.11 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost CineStar za nedoručení e-vstupenky ve formě SMS zprávy.
 • 3.12 Číselné čárové kódy na e-vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo SMS v mobilním telefonu nebude k takto předložené e-vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do multikina, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.
 • 3.13 Společnost CineStar není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
 • 3.14 Při koupi zlevněné e-vstupenky (studentská, ZTP atd.) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. Pokud Zákazník nepředloží platný doklad, je povinen doplatit rozdíl mezi zlevněnou vstupenkou a standardní cenou vstupenky osobně na pokladně multikina před vpuštěním do kinosálu.
 • 3.15 V případě nákupu e-vstupenky nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

4. INTERNETOVÁ REZERVACE VSTUPENEK

 • 4.1 Zákazníkovi je umožněno rezervovat vstupenku.
 • 4.2 Společnost CineStar umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení prostřednictvím internetových stránek www.cinestar.cz anebo prostřednictvím aplikace CineStar.
 • 4.3 V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas a konkrétní místa v sále. Dále volí cenovou kategorii požadované vstupenky jako v případě e-vstupenky, nelze zvolit jiný způsob úhrady než platbu na pokladně multikina (hotově nebo platební kartou) a jiný způsob převzetí vstupenky než na pokladně multikina. Při volbě zlevněné cenové kategorie (studentská, ZTP atd.) je nutné na pokladně při vyzvednutí rezervace resp. při kontrole vstupenky předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. Pokud Zákazník nepředloží platný doklad, je povinen doplatit rozdíl mezi zlevněnou vstupenkou a standardní cenou vstupenky.
 • 4.4 Zákazník po provedení rezervace obdrží e-mailovou zprávu, tzv. „Konečnou rekapitulaci“, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace. Tato emailová zpráva je zaslána i v případě rezervace prostřednictvím mobilní aplikace CineStar. Zákazník po příchodu na pokladnu multikina nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky anebo lze úhradu vstupenky uskutečnit prostřednictvím aplikace CineStar.
 • 4.5 E-mail „Konečná rekapitulace“, který zákazník obdrží po uzavření internetové rezervace, rovněž obsahuje informaci o konečném termínu k vyzvednutí vstupenek na pokladně multikina před začátkem představení. V případě, že zákazník si vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je Společnost CineStar oprávněna je prodat jinému zákazníkovi.
 • 4.6 Společnost CineStar není zodpovědná za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).
 • 4.7 Zákazník může nalézt informace o provedené rezervaci v mobilní aplikaci CineStar. Prostřednictvím této aplikace lze také rezervaci uhradit a získat platné vstupenky. Uložení informace o rezervaci do mobilní aplikace nezbavuje zákazníka možnosti úhrady této rezervace na pokladně příslušného multikina. Pokud je rezervace zrušena či změněna ze strany zákazníka nebo společnosti CineStar, nebo uplyne-li stanovená lhůta pro úhradu rezervace, stává se záznam o rezervaci uložený v mobilní aplikaci neplatným a případná úhrada bude aplikací zamítnuta. Rezervaci lze prostřednictvím aplikace uhradit pouze podporovanými platebními kartami s povolenými internetovými transakcemi. Prostřednictvím mobilní aplikace nelze uhradit rezervace obsahující jiné položky, než vstupenky (např. věrnostní kartu CineStar).

5. OSTATNÍ PODMÍNKY

 • 5.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo e-vstupenku s číselným kódem ve formě SMS v mobilním telefonu, v mobilní aplikaci CineStar či tištěné z PDF souboru. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.
 • 5.2 Zákazník je oprávněn se usadit pouze na místo určené vstupenkou.
 • 5.3 Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy multikina. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně multikina může být Zákazník požádán o opuštění prostor multikina bez jakékoliv náhrady.
 • 5.4 Zakoupením běžné vstupenky nebo e-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách multikina. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách multikina.
 • 5.5 Veškeré ceny nabízeného zboží v ceníku občerstvení jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.

6. NÁKUP DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 • 6.1 Zákazník může zakoupit dárkový poukaz do multikina provozovaného Společností CineStar pouze na pokladně v multikině a zaplatit ho v hotovosti nebo platebními kartami MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, American Express a Dinners Club.
 • 6.2 Dárkové poukazy vydané společností CineStar s.r.o. nelze vyměnit za peníze.
 • 6.3 V případě nákupu dárkového poukazu nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 7.1 Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatných Podmínkách zpracování osobních údajů.

8. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • 8.1 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty nebo prostřednictvím jiných platebních systémů na pokladně multikina, při nákupu v internetovém obchodě Společnosti CineStar anebo v aplikaci CineStar odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.
 • 8.2 Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: o Pokud byla vstupenka zakoupena v pokladně multikina, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v multikině ve stejné hodnotě. o Pokud se jedná o e-vstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena e-vstupenky po písemném uplatnění reklamace prostřednictvím příslušné platební brány, jejímž prostřednictvím byla platba uskutečněna, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v multikině ve stejné hodnotě.
 • 8.3 Zákazník je oprávněn reklamovat zboží zakoupené u pultu prodeje občerstvení za těchto podmínek: o Návštěvník může uplatnit reklamaci na prodávané zboží z důvodu nesprávné míry a hmotnosti, a to pouze bezprostředně po zakoupení a před ochutnáním nápoje nebo jídla nebo v případě špatné kvality a teploty jídla ihned po ochutnání. o Na žádost Návštěvníka je obsluha povinna překontrolovat správný objem nápoje pomocí kalibrovaného odměrného válce nebo správnou hmotnost nebaleného zboží pomocí kalibrované váhy. o V případě nesprávného účtování cen nabízeného zboží je návštěvník oprávněn uplatnit reklamaci pouze ihned při placení. o Návštěvník je povinen si zkontrolovat zboží při zakoupení na pokladně, v případě obdržení jiného zboží ihned upozorní obsluhu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. o Vrácené peníze si návštěvník přepočítá ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. o Nebalené výrobky jsou určeny k přímé spotřebě návštěvníkem nebo ke spotřebě dle expiračního data uvedeného výrobcem na původním obalu. Provozovatel dodržuje požadavky HACCP a hygienické požadavky vydané výrobcem, popř. dovozcem potravinových výrobků. o Provozovatel nezodpovídá za nesprávně uvedené míry na nápojových kelímcích a jiných obalech pro nebalené potraviny. Nápojové kelímky a jiné obaly přebírá od výrobce, distributora.
 • 8.4 Zákazník je oprávněn reklamovat dárkové poukazy pouze tehdy, pokud nebude dárková poukázka z jakýchkoliv důvodů způsobilá k nákupu vstupenek či občerstvení u pokladny multikina. Vadná dárková poukázka bude Zákazníkovi vyměněna za funkční dárkovou poukázku, a to bezprostředně po uplatnění reklamace.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • 9.1 V případě sporu mezi Společností CineStar a Zákazníkem, spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, se může Zákazník obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Web: adr.coi.cz
 • 9.2 Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností CineStar a Zákazníkem.
 • 10.2 Společnost CineStar si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Společnost CineStar zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.cinestar.cza v místě prodeje vstupenek.
 • 10.3 Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nabylo účinnosti dne 20.12.2023.

 

V Praze dne 20.12.2023

 

 

Sledujte nás