CineStar Club

Nejvýhodnější kinoclub v celé galaxii!

Výhody členství

 • Okamžitá sleva na vstupném 20 kč

 • NOVĚ! Body za nákup vybraného občerstvení


  - 10% při nákupu popcorn a nachos menu *
 • Body za nákup vstupenek


  - 10% při nákupu na pokladně
  - 15% při nákupu on-line
 • Odměny za nasbírané body - vstupenky a občerstvení zdarma

 • Dárek k narozeninám

 • Aktuální informace o filmových novinkách a akcích

 • Další výhody u CineStar Club partnerů (25% sleva + poštovné
  zdarma na www.albatrosmedia.cz s kódem knihycinestar (sleva
  se počítá z běžných cen, platí při min. objednávce ve výši 150 Kč))

Jak se stát členem?

Vyplňte přihlášku na pokladně nebo online na www.cinestar.cz. Po uhrazení členského poplatku 100 Kč obdržíte svou klubovou kartu. V případě registrace online je třeba si kartu vyzvednout osobně na pokladně vybraného multikina CineStar


Objednat členství online 10 

 

 

Získávání CineStar bodů

Registrace

10 

Prodloužení členství

10 

Nákup vstupenek online

15% z ceny nákupu 

Nákup vstupenek v kině

10% z ceny nákupu 

Nákup menu* na baru v kině

10% z ceny menu 

*Body lze získat za tato menu: Výhodné střední menu, Výhodné velké menu, Výhodné maxi menu, Maxi menu pro dva, Menu pro dva, Nachos menu, Karamelové menu, Nachos menu pro dva, Maxi menu s kyblíkem, Maxi menu s kyblíkem pro dva, Střední menu se zmrzlinou
Odměna za body Počet bodů
VOLNÁ VSTUPENKA na jakýkoliv film 1 Kč = 1  
VYBRANÁ MENU 1 Kč = 1  
  Výhodné střední menu 194  
  Výhodné velké menu 214  
  Výhodné maxi menu 234 
  Maxi menu pro dva 314  
  Menu pro dva 264  
  Nachos menu 249  
  Karamelové menu 159  
  Nachos menu pro dva 314  
  Maxi menu s kyblíkem 254  
  Maxi menu s kyblíkem pro dva 334  
  Střední menu se zmrzlinou 244  
 

CineStar Club Extra

CineStar Club

Časté dotazy

Mohu získávat body za útratu na barech?

Kde zjistím svůj aktuální bodový stav?

Je doba platnosti bodů omezená?

Je členství v klubu zpoplatněno?

Platí slevy pro všechny kategorie vstupenek?

Lze získat výhody klubu i bez klubové karty? Nemohu jen říct svoje jméno na pokladně?

Je karta přenosná?

Mohu nakoupit vstupenku za nasbírané body on-line?

Lze nakoupit zlevněnou vstupenku v rámci CineStar Clubu on-line za body, například studentskou nebo dětskou?

Co obdržím jako dárek k narozeninám?

Co dělat, když jsem kartu ztratil nebo poškodil?

CineStar Club Extra

CineStar Club

Věrnostní program CineStar Club a veškeré jeho součásti se řídí následujícími podmínkami:

1. Úvod

CineStar Club je věrnostní program (dále jen „CC“), provozovaný společností CineStar s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 26435675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 81978 (dále jen „CineStar“), jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných CineStar a možnost poskytování speciálních výhod zákazníkům, kteří navštěvují multikina CineStar. Zákazníci, kteří vyplní Přihlášku do programu CC (dále jen „Přihláška“) se stávají členem CC. Členství v CC se řídí těmito Všeobecnými podmínkami programu CC (dále jen „Podmínky“) společnosti CineStar.

2. Členství v CC

 • 2.1 Členství v CC je zpoplatněno poplatkem 100,- Kč na období 12 měsíců od data zaplacení. Členství v CC vzniká řádným vyplněním a odevzdáním Přihlášky k datu uvedenému na Přihlášce a je podmíněné uhrazením poplatku za členství (platí pro přihlášky tištěné i elektronické). Podpisem přihlášky zákazník stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Podmínkami a souhlasí s nimi. Za Přihlášku se považuje i kompletně vyplněná a odeslaná Přihláška v elektronické podobě, která je k dispozici na www.cinestar.cz pod záložkou CineStar Club.

  Členství v CC nelze uhradit pomocí platebních bran Benefity, Benefit Plus, Cafeteria, mojeBenefity.cz, Benefity Café, Gallery Beta ani při použití karty Benefit Plus na pokladně kina.

  Při obdržení více Přihlášek od jedné osoby lze vždy akceptovat pouze jednu Přihlášku. Pokud jsou v přihlášce do CC uvedeny nesprávné údaje, nebo pokud nejsou uvedeny všechny předepsané povinné údaje, CineStar si vyhrazuje právo neprovést kroky vedoucí k dokončení registrace a Přihláška se stává neplatnou.

  Po vzniku členství budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje pro přihlášení do online sekce CC a to na emailovou adresu uvedenou v Přihlášce. V případě Přihlášky odevzdané na pokladně domovského multikina si CineStar vyhrazuje lhůtu 48 hodin na doplnění údajů k založení členství v CC a zaslání přístupových údajů. V případě prodloužení členství používá člen CC stejné přístupové údaje, které obdržel při první registraci, to samé platí při přerušení členství.
 • 2.2 Členem CC se může stát každá fyzická osoba starší 16 let, jejíž doručovací adresa je na území České Republiky.

  Členství není dovoleno právnickým osobám, sdružením fyzických osob nebo právnických osob, asociacím ani jiným subjektům.
 • 2.3 Po vzniku členství bude členovi CC na pokladně domovského multikina CineStar vystavena klubová karta (dále jen Karta CC). Karta CC je nepřenosná, její výhody může čerpat pouze daný člen CC. Pro tyto účely je personál multikina CineStar kdykoliv oprávněn požadovat průkaz totožnosti majitele Karty CC (ID s fotem).

  Bez předložení Karty CC (v kombinaci s průkazem totožnosti) nelze uvedené výhody poskytnout (Karta CC bude uznána i naskenovaná například v rámci aplikace Cardless v mobilním telefonu).

  Výhody plynoucí z členství v CC, a to konkrétně načítání bodů za provedené nákupy vstupenek, poskytování slev nebo přičtení realizovaných transakcí, nelze slučovat s akcemi, které se nevztahují k akcím CC (rodinné vstupné, nákup dárkových poukázek, další akční cenově a časově omezené nabídky a také při úhradě vstupenek on-line pomocí platebních bran Benefity, Benefit Plus, Cafeteria mojeBenefity.cz, Benefity Café, Gallery Beta a při použití karty Benefit Plus na pokladně kina). Body a odměny nelze přičíst při platbě vstupenek prostřednictvím dárkových poukázek, a za vstupenky vybrané za body z věrnostního programu.

  Všechny výhody plynoucí z členství v CC, lze přičíst výhradně a pouze na účet držitele Karty CC, na který byl proveden nákup vstupenek nebo internetová rezervace vstupenek s následnou platbou na pokladně multikina CineStar. Přičtení uvedených výhod plynoucích z členství v CC, na základě jedné rezervace provedené přes internet na www.cinestar.cz nelze slučovat pro více držitelů karet CC v rámci shodného nákupu/transakce.

3. Získávání slev

 • 3.1 Člen CC získává automaticky slevu 20 Kč na vstupenku, na 2D, 3D projekce i projekce v rámci komplexu Gold Class v multikině CineStar Anděl. Platí kterýkoliv den v týdnu.

  Sleva je poskytnuta maximálně na 3 představení denně a na maximální počet 4 vstupenek na jedno představení, celkem tedy může člen CC získat slevu 20,- Kč maximálně na 12 vstupenek denně v rámci 3 představení.

  Neplatí na rodinné vstupné nebo na další cenově a časově limitované akce, není-li řečeno jinak.

  Slevy neplatí na nákup občerstvení, vyjma vybraného sortimentu, pokud je takový určen.

  Při nákupu online musí být člen CC před výběrem konkrétních sedadel přihlášen do svého účtu CC, jinak nedojde k uplatnění slevy.

4. Získávání bodů

 • 4.1 Body jsou kromě poskytovaných slev základní jednotkou využívanou na účtech členů CC a vyjadřují míru loajality člena CC. Členům jsou za jednotlivé nákupy vstupenek načítány body. Počet získaných bodů se rovná 10% z utracené částky za vstupenky na pokladnách multikina a 15% z utracené částky za nákup vstupenek on-line. Přehled nasbíraných bodů je možné zjistit na www.cinestar.cz, záložka CineStar Club.

  Body se načítají pouze za zakoupené vstupenky, nenačítají se za nákup dárkových poukázek na vstupenku či jiný doplňkový prodej na pokladnách kina.

  Body se nenačítají za nákup dárkových poukázek na vstupenku ani jiný doplňkový prodej v pokladnách kina.
  Body se načítají i za nákupy vybraného občerstvení v barech CineStar. Počet získaných bodů se rovná 10 % z utracené částky za vybraný sortiment.
  Body za občerstvení není možné sbírat na baru v rámci komplexu Gold Class v multikině CineStar Anděl.

  Maximálně lze v jednom dni získat 550 bodů.

  Body za konkrétní jednotlivé nákupy lze načíst výhradně jednou a na jeden účet, a to vždy na účet člena CC, který nákup uskutečnil.

  CineStar si vyhrazuje právo kdykoliv odečíst z účtu člena CC body za nákup, který tento zákazník neuskutečnil, a kterému nepřísluší bodové ohodnocení anebo kterému přísluší jiná bodová hodnota, než byla započtena.
 • 4.2 Platnost každého získaného bodu je omezena na jeden rok od jeho nabytí. Po vypršení platnosti bodu se tento automaticky odečte z účtu.
 • 4.3 Platnost karty CC je omezena na 12 měsíců od data vydání. Majitel karty CC může její platnost prodloužit nebo obnovit po uhrazení členského poplatku 100,- Kč na dalších 12 měsíců.

5. Čerpání odměn za body

 • 5.1 Nasbírané body na osobním účtu CC lze směnit za odměny, 1 bod = 1 Kč. Množství bodů, za které lze získat vstupenku je shodné s cenou vstupenky dle oficiálního ceníku. *Občerstvení a případný doplňkový sortiment, který je možné získat za body, je uveden na www.cinestar.cz, odkaz CineStar club, „Základní informace“ dle aktuální nabídky. Odměny za body nelze využívat v rámci speciálních akcí jako je Levná neděle. Na těchto akcích se body pouze načítají za nákup vstupenek - viz. odstavec 4. Získávání bodů.

  * např. vstupenku 2D dle ceníku za 195 Kč lze získat za 195 bodů z programu CC.

  Vybrané odměny nelze reklamovat nebo směnit za hotovost (pouze získané vstupenky lze vyměnit za vstupenky na jiná představení). CineStar si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet bodů potřebných k získání jednotlivých odměn.
 • 5.2 Odměny v rámci CC může převzít pouze majitel klubové karty/účtu. Osobně vyzvednuté odměny může majitel účtu darovat třetí osobě, vyjma elektronické vstupenky.
 • 5.3 Platnost volných vstupenek a bonusových poukázek je na nich uvedena. Po uplynutí doby této platnosti se vstupenka stává neplatnou. CineStar si vyhrazuje právo omezit platnost volných vstupenek nebo bonusových poukázek na vybraná představení.
 • 5.4 Poskytování odměn a výhod případnými budoucími smluvními partnery CC se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera.
 • 5.5 Každý člen CineStar clubu obdrží v den svých narozenin jako dárek voucher na malý popcorn zdarma na e-mail, který vyplnil do přihlášky. Platnost je 2 měsíce a je na voucheru vyznačena. Podmínkou obdržení voucheru je aktivní členství v klubu (zaplacené členství) a pravidelné odebírání newsletterů. V opačném případě Vám voucher nemůže být doručen.

6. Ztráta, odcizení, poškození Karty CC

 • 6.1 Ztrátu, odcizení nebo poškození karty CC znemožňující její použití člen CC oznámí neprodleně na pokladně domovského multikina CineStar. Na základě žádosti majitele účtu bude Karta CC personálem multikina zablokována. Blokaci Karty CC může majitel účtu provést také po přihlášení na www.cinestar.cz, v menu přihlášeného uživatele.
 • 6.2 Blokací Karty CC se zablokuje rovněž internetový účet člena CC do doby vyzvednutí nové Karty CC.
 • 6.3 Nově vystavená Karta CC bude připravena k vyzvednutí v domovském multikině CineStar a vydána na základě doloženého dokladu totožnosti a poskytnutí emailové adresy z předchozí registrace. Za vystavení nové Karty CC se účtuje poplatek 40 Kč.
 • 6.4 CineStar neodpovídá za zneužití Karty CC před nahlášením její ztráty ani za případné čerpání výhod třetí osobou.
 • 6.5 Vydáním nové Karty CC zaniká funkčnost předchozí Karty CC. Nasbírané body budou automaticky převedeny na účet nové Karty CC.

7. Zánik platnosti a porušení podmínek členství

 • 7.1 Člen CC může zrušit své členství kdykoliv na pokladně domovského multikina CineStar na základě písemné žádosti nebo písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením členství v CC se vydaná karta CC automaticky zablokuje. Při předložení zablokované karty CC obsluhujícímu personálu v multikině CineStar bude tato odebrána.
 • 7.2 Zakoupenou kartu CC nelze na žádost Zákazníka směnit zpět za hotovost.
 • 7.3 CineStar si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit členství v CC v těchto případech: a) okamžikem, kdy člen CC záměrně uvedl v registrační přihlášce nepravdivé informace; b) byly porušeny tyto Podmínky nebo stanovený mechanismus programu ze strany člena CC; c) člen CC vyjádřil nesouhlas s Podmínkami, s jejich změnami či doplňky; d) okamžikem, kdy člen CC zneužil logo, jméno nebo další identifikační údaje nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy společnosti CineStar; e) dnem úmrtí člena CC; f) okamžikem ukončení programu CC.
 • 7.4 Zánikem platnosti členství v CC z důvodů uvedených v předchozím ustanovení pod písm. a., b., c., d., e., f., zaniká rovněž nárok na využití (i částečně) již dosažených výhod plynoucích z členství v CC.
 • 7.5 Každé porušení Podmínek programu CC může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných bodů, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí, včetně již vydaných bonusových poukázek.
 • 7.6 Osoba, která poruší Podmínky CC, odpovídá za škody, které CineStar tímto jednáním vzniknou.

8. Zpracování osobních údajů

9. Reklamace

 • 9.1 CineStar si vyhrazuje právo přijmout reklamaci chybného načtení bodů nebo neposunutí o další krok ve věrnostním programu maximálně do 7 dnů od nákupu vstupenky, resp. ode dne shlédnutého představení.
 • 9.2 V případě neobdržení odměny je člen CC povinen podat reklamaci na pokladně multikina ihned po zakoupení vstupenky. V případě nákupu online je člen CC povinen podat reklamaci nejpozději v den představení rovněž na pokladně multikina.
 • 9.3 Reklamace neposkytnutí slevy 20,- Kč, případně dalších slev, musí být uplatněna ihned na pokladně multikina. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě nákupu vstupenek přes internet je nutné doložit vytištěnou vstupenku/sms zprávu.

10. Závěrečná ustanovení a kontakty

 • 10.1 CineStar si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto Všeobecné podmínky i bez předchozího oznámení. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na www.cinestar.cz, a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti změn v nich stanovených. Nebude-li člen se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství v souladu s článkem 7 těchto všeobecných podmínek ukončit.
 • 10.2 Podáním Přihlášky do programu CC se člen zavazuje řídit se platnými Podmínkami, včetně dodatečně zveřejněných (na stránkách www.cinestar.cz) a/nebo oznámených změn.
 • 10.3 Tyto Všeobecné podmínky CineStar Clubu nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5. 2022.
 • 10.4 V případě dotazů ohledně CC či reklamací má zákazník k dispozici emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

CineStar Club Extra

Sledujte nás