CineStar Club

Jak se stát členem?

Objednat členství online 10 

 

 • Poplatek za členství je 100 Kč ročně.
 • Poplatek za vystavení ztracené karty je 40 Kč.
 • CineStar body platí pouze po dobu jednoho roku.

 

Další možností jak se stát členem je vyplnit tištěnou přihlášku přímo na pokladně kina, kde Vám po úhradě členského poplatku, bude ihned vydána Vaše klubová karta. V případě prodloužení členství Vám zůstávají registrační údaje z předchozího roku a stačí si pouze zaplatit roční poplatek 100 Kč on-line nebo na pokladně kina.

 

 

Výhody členství

 • Okamžitá sleva na vstupném 20 kč

 • Body za utracenou částku na pokladně a online

 • Odměny za nasbírané body - vstupenky a občerstvení zdarma

 • Aktuální informace o filmových novinkách a akcích

 • Dárek k narozeninám

 • Další výhody u CineStar Club partnerů (25% sleva + poštovné
  zdarma na www.albatrosmedia.cz s kódem knihycinestar (sleva
  se počítá z běžných cen, platí při min. objednávce ve výši 150 Kč))

 

 

Získávání CineStar bodů

Registrace

10 

Prodloužení členství

10 

Nákup vstupenek v kině

10% z ceny nákupu 

Nákup vstupenek online

15% z ceny nákupu 

Střední popcorn
Odměna za body Počet bodů

Střední popcorn

114  
Střední postmix 104  
Nachos velký 169 
Klubové menu 219 
Klubové nachos menu 273 
VOLNÁ VSTUPENKA dle ceníku 1 Kč = 1  
 

CineStar Club Extra

CineStar Club

CineStar Club Extra

Časté dotazy

Jak si založit členství v CineStar Clubu Extra?

Členství se zakládá automaticky při zřízení bankovního účtu na stránkách unicreditbank.cz/cinestar, nebo na jakékoli pobočce UniCredit Bank.

Kdy a jak obdržím kartu?

Clubovou kartu obdržíte na vaši poštovní adresu do 5 pracovních dní od založení konta. Zároveň už bude aktivován váš věrnostní program CSC Extra a můžete začít sbírat body a výhody klubu.

Kdy a jak obdržím 12 vstupenek do kina zdarma?

12 vstupenek obdržíte na e-mail, který uvedete při zakládání účtu, do 30 dní od jeho založení. Platnost vstupenek je 1 rok od data doručení.

Musím být pro založení CineStar Clubu Extra již stávajícím členem CineStar Clubu?

Nemusíte být členem, členství Vám bude založeno automaticky se zřízením platební karty.

Mohu si založit CineStar Club Extra, jsem-li už členem CineStar Clubu?

Ano, vaše body i veškeré vaše údaje budou automaticky převedeny. Změní se pouze číslo klubové karty.

Zůstanou mi body z mého stávajícího CineStar Clubu?

Ano, body i veškeré údaje vám zůstanou i v CineStar Clubu Extra, pokud při založení účtu uvedete stejný e-mail, který máte ve stávajícím CineStar Clubu.

Můžu si založit CineStar Club Extra na pobočce Vašeho kina?

Bohužel ne, členství se zakládá automaticky při zřízení bankovního účtu na stránkách unicreditbank.cz/cinestar, nebo na jakékoli pobočce UniCredit Bank.

Co bude potom, až mi po 3 letech skoční členství zdarma?

Vaši kartu CineStar Clubu Extra můžete používat i nadále. V členství můžete pokračovat po uhrazení poplatku 80 Kč.

Co se stane s mým členství v CineStar Clubu Extra, pokud si zruším účet u UniCredit Bank?

I když již nebudete mít účet u UniCredit Bank, členství v CineStar Clubu Extra bude platit celé 3 roky. Vaše platební karta již bude nadále fungovat jen jako klubová.

Získávám body za veškeré platby kartou?

Body na Váš účet plynou za platby vstupenek a občerstvení v multikinech CineStar. Za platby mimo multikina se body nenačítají.

Je zřízení a vedení účtu u UniCredit Bank zpoplatněno?

Ne, zřízení a vedení účtu i výběry z bankomatu jsou zcela zdarma při splnění podmínek UniCredit Bank.

CineStar Club

CineStar Club Extra

Věrnostní program CineStar Club Extra a veškeré jeho součásti se řídí následujícími podmínkami:

1. Úvod

CineStar Club Extra je věrnostní program (dále jen „CC EXTRA“), provozovaný společností CineStar s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 26435675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 81978, (dále jen „CineStar“), jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných CineStar a možnost poskytování speciálních výhod zákazníkům, kteří navštěvují multikina CineStar. Zákazníci, kteří se zapojí do marketingové kampaně U Konto CineStar Club, se stávají členem CC EXTRA. Členství v CC EXTRA se řídí těmito Všeobecnými podmínkami programu CC EXTRA (dále jen „Podmínky“) společnosti CineStar.

2. Členství v CC Extra

 • 2.1 Členství v CC EXTRA vznikne splněním podmínek marketingové kampaně U Konto CineStar Club, které jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/cinestar.
 • 2.2 Uzavřením smlouvy o zřízení Konta (podmínky a bližší informace uvedeny na stránkách www.unicreditbank.cz/cinestar) zákazník stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Podmínkami CC EXTRA a souhlasí s nimi.
 • 2.3 Členem CC EXTRA se může stát jak osoba, která není dosud členem CineStar Club (dále jen „CC“), tak již stávající člen CC. Stávajícímu členovi CC budou převedeny veškeré obdržené body v CC do nového členství CC EXTRA.
 • 2.4 Po dobu trvání marketingové kampaně U Konto CineStar Club je členství v CC EXTRA zdarma. Po skončení marketingové kampaně U Konto Cinestar Club je členství zpoplatněno částkou 80 Kč na období 12 měsíců.
 • 2.5 Členství v CC EXTRA nelze uhradit pomocí platebních bran Benefity, Benefit Plus, Cafeteria, mojeBenefity.cz, Benefity Café, Gallery Beta ani při použití karty Benefit Plus v pokladně kina.
 • 2.6 Po vzniku členství v CC EXTRA budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje pro přihlášení do online sekce CC EXTRA, a to na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě o zřízení Konta. V případě prodloužení členství používá člen CC EXTRA stejné přístupové údaje, které obdržel při první registraci, totéž platí při přerušení členství.
 • 2.7 Členem CC EXTRA se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, jejíž doručovací adresa je na území České republiky nebo v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno, a to i v případě, že splňuje všechny podmínky členství.
  Členství není dovoleno právnickým osobám, sdružením fyzických osob nebo právnických osob, asociacím ani jiným skupinám.
 • 2.8 Po založení Konta, a tedy i vzniku členství v CC EXTRA, bude zákazníkovi zaslána platební karta (dále jen Karta CC EXTRA), která bude fungovat i jako karta člena CC EXTRA, poštou na adresu uvedenou ve smlouvě. Karta CC EXTRA je pro čerpání výhod CC EXTRA nepřenosná, její výhody může čerpat pouze její majitel. Pro tyto účely je personál multikina CineStar kdykoliv oprávněn požadovat průkaz totožnosti majitele Karty CC EXTRA (ID s fotem).
  Bez předložení Karty CC EXTRA (v kombinaci s průkazem totožnosti) nelze uvedené výhody poskytnout (Karta CC EXTRA bude uznána i naskenovaná například v rámci aplikace Cardless v mobilním telefonu).


   Výhody plynoucí z členství v CC EXTRA, a to konkrétně načítání bodů za provedené nákupy vstupenek, poskytování slev nebo přičtení realizovaných transakcí, nelze slučovat s akcemi, které se nevztahují k akcím CC EXTRA (rodinné vstupné, nákup dárkových poukázek, další akční cenově a časově omezené nabídky a také při úhradě vstupenek online pomocí platebních bran Benefity, Benefit Plus, Cafeteria, mojeBenefity.cz, Benefity Café, Gallery Beta a při použití karty Benefit Plus v pokladně kina). Body a odměny nelze přičíst při platbě vstupenek prostřednictvím dárkových poukázek ani za vstupenky vybrané za body z věrnostního programu.

  Všechny výhody plynoucí z členství v CC EXTRA lze přičíst výhradně a pouze na účet držitele Karty CC EXTRA, na který byl proveden nákup vstupenek nebo internetová rezervace vstupenek s následnou platbou v pokladně multikina CineStar. Přičtení uvedených výhod plynoucích z členství v CC EXTRA na základě jedné rezervace provedené přes internet na stránkách www.cinestar.cz nelze slučovat pro více držitelů karet CC EXTRA v rámci shodného nákupu / shodné transakce.

3. Získávání slev

 • 3.1 Člen CC EXTRA získává automaticky slevu 20 Kč na vstupenku na 2D, 3D projekce i projekce v rámci komplexu Gold Class v multikině CineStar Anděl. Platí kterýkoliv den v týdnu.
  Sleva je poskytnuta maximálně na 3 představení denně a na maximální počet 4 vstupenek na jedno představení, celkem tedy může člen CC EXTRA získat slevu 20 Kč maximálně na 12 vstupenek denně v rámci 3 představení.
  Neplatí na rodinné vstupné ani na další cenově a časově limitované akce, není-li řečeno jinak.
  Slevy neplatí na nákup občerstvení, vyjma vybraného sortimentu, pokud je takový určen.
  Při nákupu online musí být člen CC EXTRA před výběrem konkrétních sedadel přihlášen do svého účtu CC EXTRA, jinak nedojde k uplatnění slevy.

4. Získávání bodů

 • 4.1 Body jsou kromě poskytovaných slev základní jednotkou využívanou na účtech členů CC EXTRA a vyjadřují míru loajality člena CC EXTRA. Členům jsou za jednotlivé nákupy vstupenek načítány body. Počet získaných bodů se rovná 10 % z částky utracené za vstupenky v pokladnách multikina a 15 % z částky utracené za nákup vstupenek online. Přehled nasbíraných bodů je možné zjistit na stránkách www.cinestar.cz, záložka CineStar Club.
  V rámci členství v CC EXTRA jsou členovi připisovány body i za nákupy občerstvení v barech CineStar. Počet získaných bodů se rovná 10 % z utracené částky.
  Body za občerstvení není možné sbírat na baru v rámci komplexu Gold Class v multikině CineStar Anděl.
  Body se nenačítají za nákup dárkových poukázek na vstupenku ani jiný doplňkový prodej v pokladnách kina.
  Maximálně lze v jednom dni získat 550 bodů.
  Body za konkrétní jednotlivé nákupy lze načíst výhradně jednou a na jeden účet, a to vždy na účet člena, který nákup uskutečnil.
  CineStar si vyhrazuje právo kdykoliv odečíst z účtu člena CC EXTRA body za nákup, jenž tento zákazník neuskutečnil a jemuž nepřísluší bodové ohodnocení anebo jemuž přísluší jiná bodová hodnota, než byla započtena
 • 4.2 Platnost každého získaného bodu je omezena na jeden rok od jeho nabytí. Po vypršení platnosti bodu se tento automaticky odečte z účtu.
 • 4.3 Platnost karty CC EXTRA je omezena na 36 měsíců od data vydání. Majitel karty CC EXTRA může platnost členství prodloužit nebo obnovit po uhrazení členského poplatku 80 Kč na dalších 12 měsíců. Prodloužením platnosti členství v CC EXTRA není automaticky prodloužena platnost platební karty.

5. Odměny za členství v CC EXTRA

 • 5.1 Získání a předání odměny za členství v CC EXTRA se řídí podmínkami marketingové kampaně U Konto CineStar Club Extra.

6. Čerpání odměn za body

 • 6.1 Nasbírané body na osobním účtu CC EXTRA lze směnit za odměny, 1 bod = 1 Kč. Množství bodů, za něž lze získat vstupenku, je shodné s cenou vstupenky dle oficiálního ceníku. *Občerstvení a případný doplňkový sortiment, který je možné získat za body, je uveden na stránkách www.cinestar.cz, odkaz CineStar Club, „Základní informace“ dle aktuální nabídky. Odměny za body nelze využívat v rámci speciálních akcí, jako je Levná neděle. Na těchto akcích se body pouze načítají za nákup vstupenek – viz odstavec 4. Získávání bodů.
  *Např. vstupenku 2D dle ceníku za 159 Kč lze získat za 159 bodů z programu CC EXTRA.
  Vybrané odměny nelze reklamovat ani směnit za hotovost (pouze získané vstupenky lze vyměnit za vstupenky na jiná představení). CineStar si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet bodů potřebných k získání jednotlivých odměn.
 • 6.2 Odměny v rámci CC EXTRA může převzít pouze majitel klubové karty / účtu. Osobně vyzvednuté odměny může majitel účtu darovat třetí osobě, vyjma elektronické vstupenky.
 • 6.3 Platnost volných vstupenek a bonusových poukázek je na nich uvedena. Po uplynutí doby této platnosti se vstupenka stává neplatnou. CineStar si vyhrazuje právo omezit platnost volných vstupenek nebo bonusových poukázek na vybraná představení.
 • 6.4 Poskytování odměn a výhod případnými budoucími smluvními partnery CC EXTRA se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera.
 • 6.5  Každý člen CC EXTRA obdrží v den svých narozenin jako dárek voucher na malý popcorn zdarma na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě o zřízení Konta. Platnost je 2 měsíce a je na voucheru vyznačena. Podmínkou obdržení voucheru je aktivní členství v klubu (zaplacené členství) a pravidelné odebírání newsletterů. V opačném případě voucher nemůže být doručen.

7. Ztráta, odcizení, poškození Karty CC

 • 7.1 Ztrátu, odcizení nebo poškození karty CC znemožňující její použití člen CC oznámí neprodleně na pokladně domovského multikina CineStar. Na základě žádosti majitele účtu bude Karta CC personálem multikina zablokována. Blokaci Karty CC může majitel účtu provést také po přihlášení na www.cinestar.cz, v menu přihlášeného uživatele.
 • 7.2 Blokací Karty CC se zablokuje rovněž internetový účet člena CC do doby vyzvednutí nové Karty CC.
 • 7.3 Nově vystavená Karta CC bude připravena k vyzvednutí v domovském multikině CineStar a vydána na základě doloženého dokladu totožnosti a poskytnutí emailové adresy z předchozí registrace. Za vystavení nové Karty CC se účtuje poplatek 40 Kč.
 • 7.4 CineStar neodpovídá za zneužití Karty CC před nahlášením její ztráty ani za případné čerpání výhod třetí osobou.
 • 7.5 Vydáním nové Karty CC zaniká funkčnost předchozí Karty CC. Nasbírané body budou automaticky převedeny na účet nové Karty CC.

8. Zánik platnosti a porušení podmínek členství

 • 8.1 Člen CC EXTRA může zrušit své členství kdykoliv v pokladně domovského multikina CineStar na základě písemné žádosti nebo písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením členství v CC EXTRA není dotčena platnost platební karty. Při předložení zablokované Karty CC EXTRA obsluhujícímu personálu v multikině CineStar bude člen informován o zrušení členství.
 • 8.2 CineStar si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit členství v CC EXTRA v těchto případech: a) byly porušeny tyto Podmínky nebo stanovený mechanismus programu ze strany člena CC EXTRA; b) člen CC EXTRA vyjádřil nesouhlas s Podmínkami, s jejich změnami či doplňky; c) okamžikem, kdy člen CC EXTRA zneužil logo, jméno nebo další identifikační údaje nebo jakkoliv poškodil práva a oprávněné zájmy společnosti CineStar; d) dnem úmrtí člena CC EXTRA; e) okamžikem ukončení programu CC EXTRA.
 • 8.3 Zánikem platnosti členství v CC EXTRA z důvodů uvedených v předchozím ustanovení pod písm. a), b), c), d), e) zaniká rovněž nárok na využití (i částečně) již dosažených výhod plynoucích z členství v CC EXTRA
 • 8.4 Každé porušení Podmínek programu CC EXTRA může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných bodů, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí – včetně již vydaných bonusových poukázek.
 • 8.5 Osoba, která poruší Podmínky CC EXTRA, odpovídá za škody, jež CineStar tímto jednáním vzniknou.
 • 8.6 V případě zrušení členství v CC EXTRA bude postupováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a osobní údaje člena CC EXTRA budou nenávratně zlikvidovány z databáze klubu.

9. Zpracování osobních údajů

10. Reklamace

 • 10.1 CineStar si vyhrazuje právo přijmout reklamaci chybného načtení bodů nebo neposunutí o další krok ve věrnostním programu maximálně do 7 dnů od nákupu vstupenky, resp. ode dne zhlédnutého představení.
 • 10.2 V případě neobdržení odměny je člen CC EXTRA povinen podat reklamaci v pokladně multikina ihned po zakoupení vstupenky. V případě nákupu online je člen CC EXTRA povinen podat reklamaci nejpozději v den představení rovněž v pokladně multikina.
 • 10.3 Reklamace neposkytnutí slevy 20 Kč, případně dalších slev musí být uplatněna ihned v pokladně multikina. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě nákupu vstupenek přes internet je nutné doložit vytištěnou vstupenku / SMS zprávu.

11. Závěrečná ustanovení a kontakty

 • 11.1 CineStar si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto Všeobecné podmínky i bez předchozího oznámení. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na stránkách www.cinestar.cz, a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti změn v nich stanovených. Nebude-li člen se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství v souladu s článkem 9 těchto Všeobecných podmínek ukončit.
 • 11.2 Založením Konta se člen zavazuje řídit se platnými Podmínkami, včetně dodatečně zveřejněných (na stránkách www.cinestar.cz) a/nebo oznámených změn.
 • 11.3 Tyto Všeobecné podmínky CC EXTRA nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020.
 • 11.4 V případě dotazů ohledně CC EXTRA či reklamací má zákazník k dispozici e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sledujte nás