Tato příloha k platnému Návštěvnímu a provoznímu řádu multikin CineStar vydaného a zveřejněného k 1.10.2019 doplňuje povinnosti návštěvníků multikin v návaznosti na Usnesení vlády České Republiky ze dne 30.4.2020 č. 493 o přijetí krizového opatření, kterým se stanovují mimořádné povinnosti provozovatelů multikin platné od 11.5.2020 do odvolání. V případě rozporu této přílohy s Návštěvním a provozním řádem, mají přednost ustanovení této přílohy.

Návštěvník zakoupením vstupenky nebo vstupem do multikina s platnou vstupenkou na kterékoliv představení kina vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu včetně příloh. Platnou vstupenkou je návštěvník povinen se prokázat u vstupu do multikina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v multikině.Návštěvníkům multikina není dovoleno:

navštěvovat prostory multikina bez ochranného prostředku horních a dolních dýchacích cest jako je rouška, respirátor, šátek, šála apod. vyjma osob, kterým je udělena výjimka aktuálním opatřením ministerstva zdravotnictví (osoby s mentálním postižením a děti do 2 let). Výše uvedené ochranné prostředky nelze nahradit pouze ochranným plexisklovým štítem obličeje.

donášet a konzumovat jakékoliv potraviny a nápoje ve všech prostorách multikina

využívat uzavřená místa k sezení ve foyer multikina (tato místa jsou přehrazena výstražnou páskou a označena vytištěným upozorněním na zákaz použití)

navštěvovat multikino s příznaky virózy a se zvýšenou teplotouNávštěvníci multikina jsou povinni:

udržovat minimální 2 metrové rozestupy ve frontách u pokladen a v celém prostoru foyer multikina vyjma partnerů a rodinných příslušníků

při nákupu vstupenek tvořit frontu pouze dle vymezených koridorů a podlahového značení rozestupů

po nákupu vstupenky, resp. po příchodu do multikina zůstávat ve foyer multikina pouze po nezbytně nutnou dobu a dle pokynů pracovníků multikina se odebrat na svá místa v sálech.

v sálech obsazovat pouze místa k sezení označená na zakoupené platné vstupence a respektovat, že značení míst k sezení odpovídá nařízení, aby v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci seděli jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,

likvidovat hygienické ochranné prostředky jako jsou jednorázové roušky, rukavice apod. pouze do označených odpadkových košů k tomuto účelu určených 

respektovat všechny pokyny a upozornění pracovníků multikina na dodržování mimořádných hygienických a organizačních opatření Dále upozorňujeme návštěvníky multikina, že ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou.

V Praze dne 11.5.2020.

Jan Bradáč,

ředitel společnosti CineStar, s.r.o.

Sledujte nás