Tato příloha k platnému Návštěvnímu a provoznímu řádu multikin CineStar vydaného a zveřejněného k 1.10.2019 doplňuje povinnosti návštěvníků multikin v návaznosti na aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

V případě rozporu této přílohy s Návštěvním a provozním řádem, mají přednost ustanovení této přílohy.

Návštěvník zakoupením vstupenky nebo vstupem do multikina s platnou vstupenkou na kterékoliv představení kina vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu včetně příloh. Platnou vstupenkou je návštěvník povinen se prokázat u vstupu do multikina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v multikině.Návštěvníkům multikina není dovoleno:

navštěvovat multikino s příznaky virózy a se zvýšenou teplotouNávštěvníci multikina jsou povinni:

udržovat minimální 2 metrové rozestupy ve frontách u pokladen a v celém prostoru foyer multikina vyjma partnerů a rodinných příslušníků

při nákupu vstupenek tvořit frontu pouze dle vymezených koridorů a podlahového značení rozestupů

v sálech obsazovat pouze místa k sezení označená na zakoupené platné vstupence

likvidovat hygienické ochranné prostředky jako jsou jednorázové roušky, rukavice apod. pouze do označených odpadkových košů k tomuto účelu určených 

respektovat všechny pokyny a upozornění pracovníků multikina na dodržování mimořádných hygienických a organizačních opatření Dále upozorňujeme návštěvníky multikina, že ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou.

V Praze dne 1.7.2020.

Jan Bradáč,

ředitel společnosti CineStar, s.r.o.

Sledujte nás